- А - Европейско финансиране
- F - Инвестиционни проекти
- C - Винаги безупречно качество

БюлетинПолучаване на HTML?

Joomla : Advanced Financial C

Анкета

От къде научихте за AFC

Програми за кандидатсване


AFC предлага услуги за ефективно усвояване на средства от европейските фондове:

Анализ на дейностите на компанията и препоръка на най-ефективна програма за субсидия. Стратегия за кандидатстване; Изготвяне на бизнес план и подготовка на нужната документация;Указване на техническо съдействие по време на реализиране на проекта и получаване на субсидията; 

Прочети още: Програми за кандидатсване

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)

Програмата за развитие на селските райони е наследник и продължение на програма САПАРД. Програмата ще субсидира инвестиции в земеделието, преработвателната промишленост, горската индустрия, като покупка на селскостопанска техника и съвременно производствено оборудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми,

Прочети още: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Основна цел на ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар, чрез насърчаване на иновациите, повишаване на ефективността на предприятията и подобряване на бизнес средата...

Прочети още: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

ПРОГРАМА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (2007-2013Г.)


ПРОГРАМА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (2007-2013Г.)

За реализиране целите на Програма Рибарство и аквакултури ще бъдат финансирани дейности и проекти в рамките на следните мерки: за приспособяване и подобряване капацитета на риболовния флот и подобряване инфраструктурата на зоните за разтоварване на риба и санитарно-хигиенните условия на пристанищната зона; мерки за развитие производството на аквакултури, риболова във вътрешни водоеми,ПРОГРАМА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (2007-2013Г.)

Прочети още: ПРОГРАМА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (2007-2013Г.)

Търсене

Последвайте ни в: